21 czerwca 2014 roku po raz kolejny odbył się festyn "Wesoły Dzień Dziecka" organizowany przez Polską Macierz Szkolną. Do uczestnictwa w festynie zaproszone zostały przede wszystkim rodziny, których najmłodsi członkowie uczęszczają do jednej z ponad stu polskich szkół sobotnich. Do Laxton mogły jednak przyjechać również rodziny spoza kręgu szkolnego. Z naszym radiowym mikrofonem pojawiła się tam również Marta Kowal.