Desi i Luna ? dwa wspaniałe głosy, które wraz z Teresą i Ewą nadają specyficzny, pozbawiony granic - bowiem śpiewają ?różnymi językami? ? klimat wokalnemu wymiarowi Piwnicy św. Norberta.