Promowanie Polski i polskości za granicą powinno mieć otwarty i pełny obraz. Wspominaliśmy już na naszej witrynie o portalu Link to Poland, który w swych założeniach nie tylko ma informować o tym, co dzieje się w środowiskach polonijnych na całym świecie, ale także mówić o Polsce wszystkim tym, którzy chcą na ten temat dowiedzieć się czegoś więcej.

Założycielem i pomysłodawcą portalu jest Mariusz Soltanifar i właśnie z nim rozmawialiśmy o kreatywności w promowaniu naszego kraju.