Wrzesień kojarzy nam się z początkiem roku szkolnego. Tutaj na emigracji prócz szkół brytyjskich polskie dzieci często uczęszczają na zajęcia do polskich sobotnich szkół przedmiotów ojczystych.

Prawdą jest, że szkół tych po roku 2004, kiedy to Polska wstąpiła do Unii Europejskiej znacznie przybyło. Obecnie pod opieką Polskiej Macierzy Szkolnej na terenie Wielkiej Brytanii jest 118 takich placówek (pierwsze takie szkoły powstały jeszcze w latach 40'tych ubiegłego stulecia).

W naszym regionie istnieją szkoły w Cambridge, Colchester, Ipswich, Norwich oraz w Southend on Sea. KRZYSZTOF OBÓCKI - wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego za Granicą mówi nam o poziomie nauczania polskich dzieci w Wielkiej Brytanii w ramach polskich sobotnich szkół.