Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii od zawsze stanowiło wielokulturowy i wielonarodowy organizm. Jednak od roku 2004, kiedy to po raz pierwszy o nowe kraje rozszerzyła się Unia Europejska a Wielka Brytania zdecydowała się na swobodny przepływ osób z tychże krajów proces ten przybrał na sile. Pojawiły się głosy, mówiące o tym, iż to krok w dobrym kierunku. Ale pojawiły się również i takie, mówiące o tym, że nie wróży to niczego dobrego Królestwu i samym Brytyjczykom.

Postanowiliśmy rozpocząć cykl wywiadów na temat tego, cóż znaczy dziś bycie Brytyjczykiem, jaka jest przyszłość narodu brytyjskiego i całego Królestwa? Pierwszy na nasze zaproszenie postanowił odpowiedzieć TREVOR LOCKWOOD - jeden z założycieli Radia Felixtowe (rozmowa w języku angielskim).