Rozmowa z Cezarym Ciszewskim - reżyserem, operatorem filmowym 'Wolnego Ekranu' w TVP Polonia, zarejestrowana w czasie 44 Ińskiego Lata Filmowego!