Polish English French German

Słuchaj teraz

Pobierz aplikacje

Social media

Co 5 minut i 3 sekundy jeden z mieszkańców Wielkiej Brytanii zostaje uznany za niewypłacalnego lub bankruta. Problem zadłużenia dotyczy również Polaków na Wyspach. Co robić, gdy gonią cię terminy spłaty, a twoje konto świeci pustkami?

 

Zacznijmy od tego, czego robić nie należy.

Po pierwsze: zaciągać kolejnych pożyczek. Na takie rozwiązanie w akcie desperacji decyduje się niestety wiele osób. To prosta droga do wpadnięcia w spiralę długu.

Po drugie: korzystać z usług firm oferujących ?likwidację zadłużenia?. Z prostego powodu: pobierają one wynagrodzenie za usługę, którą można uzyskać bezpłatnie w instytucjach państwowych i charytatywnych.


Fachowa porada

Można i z pewnością warto. Bo zasady postępowania w przypadku zadłużenia zależą od indywidualnej sytuacji, w której najlepiej pomogą ci się zorientować specjaliści. W Wielkiej Brytanii działa kilka organizacji, które nieodpłatnie doradzają dłużnikom, jak wydostać się z opałów. Do najpopularniejszych należy Biuro Porad Obywatelskich (CAB), oferujące darmowe poradnictwo w szerokim zakresie tematów. Namiary na pozostałe instytucje znajdziesz na końcu artykułu. Innego typu organizacją, do której warto skierować swoje kroki, jest Turn2us. Jej konsultanci pomogą ci ustalić, na jakiego typu wsparcie finansowe możesz liczyć, na przykład w ramach pomocy socjalnej lub specjalnych grantów dla osób w trudnej sytuacji.

 

Nakaz administracyjny

Dłużnik w Wielkiej Brytanii zazwyczaj nie jest zupełnie bezradny. O ile postępuje racjonalnie, wykazuje chęć porozumienia się z wierzycielem i potrafi wykorzystać odpowiednie narzędzia prawne do swojej obrony. Jednym z nich jest tzw. nakaz administracyjny (administrative order). Jest to dokument wydawany przez sąd, który ustala wysokość rat spłaty zadłużenia na podstawie twoich przychodów i wydatków na utrzymanie. Dzięki temu nie musisz się martwić, że wierzyciel ?zedrze z ciebie skórę?. Co więcej, dopóki wywiązujesz się ze spłaty rat, odsetki zostają zamrożone, a wierzyciel nie może się starać o szybsze odzyskanie należności. Nakaz administracyjny jest obciążony opłatą sądową w wysokości 10 proc. wartości raty. Ponadto mogą z niego korzystać tylko osoby, których zadłużenie nie przekracza 5 tys. funtów.

 

Polecenie kasacji długu

Innym sposobem na uporanie się z zadłużeniem jest tzw. polecenie kasacji długu (debt relief order, DRO). W tym przypadku górna granica zadłużenia wynosi 15 tys. funtów. Uzyskanie DRO jest znacznie trudniejsze niż nakazu administracyjnego, między innymi ze względu na rygorystyczne kryteria majątkowe. Aby starać się o polecenie kasacji długu, nie możesz mieć przedmiotów ani oszczędności o wartości przekraczającej 300 funtów ani samochodu wartego ponad tysiąc funtów. Ponadto twoje miesięczne dochody mogą być maksymalnie o 50 funtów wyższe niż całość miesięcznych wydatków związanych z utrzymaniem. DRO wydawane jest przez Urząd ds. Niewypłacalności (Insolvency Service) i można je uzyskać jedynie za pośrednictwem autoryzowanego doradcy (Licensed Insolvency Practitioner). O DRO warto się starać z tego względu, że po roku jego obowiązywania dług uwzględniony w poleceniu ulega kasacji. Dla osób zadłużonych na kwotę wyższą niż 15 tys. funtów rozwiązaniem jest dobrowolny układ indywidualny (IVA) z wierzycielem lub? bankructwo. O to, jak nie dopuścić do tego ostatniego, najlepiej dopytać w którejś z instytucji wymienionych w ramce.

 

Bezpłatne porady dla dłużników

- Citizens Advice Bureau ? citizensadvice.org.uk

- StepChange Debt Charity ? stepchange.org

- National Debtline ? nationaldebtline.co.uk

- Debt Advice Foundation ? debtadvicefoundation.org

- Christians Against Poverty ? capuk.org

- Civil Legal Advice ? claonlineadvice.justice.gov.uk

- Payplan ? payplan.com

- Shelter ? shelter.org.uk

- Business Debtline (pomoc dla samozatrudnionych) ? bdl.org.uk

- Debt Action NI (pomoc dla dłużników na terenie Irlandii Północnej) ? debtaction-ni.net

 

 
Pomoc finansowa

Dzięki Turn2us (turn2us.org.uk) dowiesz się, jakie zasiłki lub granty finansowe mogą ci przysługiwać od państwa lub organizacji charytatywnych

 

 
Formularz wniosku o nakaz administracyjny

http://goo.gl/piRAlV

 


Polecenie kasacji długu (DRO)

Pełną listę kryteriów, które musisz spełnić, by starać się o DRO, znajdziecie na stronie goo.gl/TO14JU