Polish English French German

Słuchaj teraz

Pobierz aplikacje

Social media

Rezydentura stała jest dowodem na to, iż przyjechaliśmy do Zjednoczonego Królestwa, ponieważ planujemy tutaj żyć i pracować na stałe.

Rezydenturę można uzyskać po 5-cio letnim okresie legalnego pobytu, pracy, prowadzenia działalności gospodarczej lub studiowania na terenie Wielkiej Brytanii.

W ciągu tych 5 lat na terenie Wielkiej Brytanii  należy przebywać, co najmniej 6 miesięcy. Pojedyncza nieobecność nawet do 12 miesięcy spowodowana ważnymi powodami osobistymi  (choroba, sprawy rodzinne czy studia poza granicami Wielkiej Brytanii)  nie będzie miała wpływu na prawo do przyznania stałej rezydentury.

Aby uzyskać rezydenturę stałą po pierwsze trzeba być pewnym, iż spełnia sie wszystkie warunki do jej otrzymania (w przypadku przerw w zatrudnieniu to nie mogą one być jednorazowo dłuższe niż 6 miesięcy). Należy także skompletować wszystkie wymagane dokumenty:

- 2 zdjęcia paszportowe;

- dokument potwierdzający tożsamość (paszport bądź dowód osobisty) - wymagane jest przesłanie oryginałów;

- dokument potwierdzający zatrudnienie w przeciągu ostatnich pięciu lat (umowa o pracę, list od pracodawcy potwierdzający zatrudnienie, pay slips).

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą muszą przedstawić dokumenty zaświadczające o prowadzeniu firmy co najmniej przez 5 la t- rozliczenia księgowe, rachunki albo potwierdzenia opłacenia National Insurance Contributions.

Studenci ubiegający się o rezydenturę stałą muszą przedstawić dokumenty potwierdzające uczęszczanie na kurs, do collegu lub na uniwersytet bądź też wyciągi bankowe potwierdzające pobieranie stypendium oraz ubezpieczenie zdrowotne

Kolejnym etapem jest wypełnienie wniosku i wysłanie go do Home Office wraz ze wszystkimi dokumentami (należy wypełnić formularz EEA3 dostępny na stronie Home Office pod adresem

https://www.gov.uk/government/publications/application-for-a-permanent-residence-card-form-eea3).

Wypełniony formularz  wraz z dokumentami należy przesłać na adres:

European Applications, 

Home Office, 

PO Box 306, Dept 45 

Liverpool, L2 0QN 

Rozpatrywanie wniosku przez Home Office może potrwać od kilku tygodni do sześciu miesięcy.We wniosku należy również zaznaczyć, że przy ubieganiu się o rezydenturę stalą nie musimy wykazać się znajomością języka angielskiego oraz zdawać żadnych testów.

Rozpatrywanie wniosku przez Home Office może potrwać od kilku tygodni do sześciu miesięcy. Całkowity koszt otrzymania rezydentury stałej to ?250.

Aby móc starać się o prawo do stałej rezydentury w Wielkiej Brytanii, najpierw musimy uzyskać prawo do rezydentury tymczasowej.