Polish English French German

Słuchaj teraz

Pobierz aplikacje

Social media

Rezydentura tymczasowa jest dowodem na to, iż przyjechaliśmy do Wielkiej Brytanii, ponieważ planujemy tu dłużej przebywać i pracować. Można się o nią ubiegać po roku od chwili przekroczenia granicy Zjednoczonego Królestwa, zamieszkania tu i podjęcia pracy zarobkowej.

 

Rezydentura tymczasowa przyznawana jest na każdemu mieszkańcowi Wielkiej Brytanii osobno czyli w sytuacji, gdy stara się o nią jeden z członków rodziny pozostali także muszą wystąpić z podobnym wnioskiem

Rezydentura tymczasowa przyznawana jest obecnie bezterminowo. 

Aby uzyskać rezydenturę tymczasową należy skompletować wszystkie wymagane dokumenty:

-  dokument tożsamości (paszport bądź dowód osobisty);

-  dwa zdjęcia;

-  dokument potwierdzający zatrudnienie (tutaj może być pay slip a także list od pracodawcy.Ważne jest, by widniała na dokumencie jak najbardziej zbliżona data do daty składania wniosku).

Osoby samozatrudnione muszą  przedstawić dokument, iż rzeczywiście tak jest (może to być list z biura księgowego, które prowadzi książki rozrachunkowe lub dowód opłacania National Insurance Contribution czyli dowód opłaty ubezpieczenia)

Kolejnym etapem jest wypełnienie wniosku i wysłanie go do Home Office wraz ze wszystkimi dokumentami (należy wypełnić formularz EEA1 dostępny na stronie Home Office pod adresem

https://www.gov.uk/government/publications/application-for-registration-certificate-form-eea1).

Wypełniony formularz należy przesłać na adres:

European Applications, 

Home Office, 

PO Box 306, Dept 45 

Liverpool, L2 0QN 

Rozpatrywanie wniosku przez Home Office może potrwać od kilku tygodni do sześciu miesięcy.

Posiadanie karty rezydenta tymczasowego nie jest obowiązkowe. Jednak jest to konieczne w procesie ubiegania się o rezydenturę stałą a później o brytyjskie obywatelstwo.